podpis-kwalifikowany-certyfikat-ceprobi

Podpis elektroniczny Łódź: podpis elektroniczny potwierdzony ważnym kwalifikowanym certyfikatem ma równoważną moc prawną jak standardowy podpis składany odręcznie. W oferowanym przez nas asortymencie znajdziecie Państwo różne zestawy do składania podpisu elektronicznego.
Certyfikat kwalifikowany (potocznie określany mianem podpis elektroniczny) umożliwia składanie deklaracji ZUS oraz deklaracji podatkowych, wystawianie e-faktur, składanie e-pozwów w sądach elektronicznych, sygnowanie umów cywilnoprawnych w formie elektronicznej, podpisywanie korespondencji wysyłanej do organów administracji i podejmowanie innych działań wymagających sygnowania dokumentu utworzonego w postaci elektronicznej.
Można jeszcze wziąć udział w licytacjach i przetargach internetowych, sporządzać dokumentację medyczną lub projektową a jeszcze autoryzować przelewy w bankach, które akceptują podpis elektroniczny.
Zapraszamy do przesłania nam zamówienia oraz umówienia się na odbiór w siedzibie naszej firmy w Łodzi. Wystawiamy również podpisy elektroniczne na miejscu w biurze klienta, gdyż nasi inspektorzy dysponują uprawnieniami wyjazdowego poświadczenia tożsamości. W przypadku bezbłędnego przygotowania kompletu wymaganych dokumentów czynność wystawienia certyfikatu kwalifikowanego trwa ok. 15 minut